Részleteskeresés

Felelősségvállalás

Felelősségvállalás


A közúti közlekedési törvény 2008. május 1-től megváltozott! A szabályok szigorodtak, a szabálysértés büntetési tételei emelkedtek (30.000-től 300.000 Ft-ig/esemény!). Kérjük, hogy Ön is tartsa be a sebességkorlátokat, és a KRESZ egyéb előírásait!


A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításának 2008. május elsejei hatályba lépésével a gépjármű tulajdonosa/üzemben tartója felelőssé tehető a tulajdonában lévő gépjárművel elkövetett szabálysértésekért. A hatóság a május elsejétől hatályba lépő szabályozás szerint a közlekedési szabályok megsértését különös szigorral szankcionálja.


A jogszabály módosulása miatt az autókölcsönzőkre kötelezettség hárul, mely szerint a bérleti szerződés mellékletét képező bizonyító erejű okirattal (nyilatkozat) bizonyítani kell, hogy az adott időpontban ki használta a gépjárművet. A használó adatait át kell adni a hatóságnak, aki a jogszabály alapján eljár, és gondoskodik a büntetés beszedéséről.


A nyilatkozat a bérleti szerződés érvényességének elengedhetetlen feltétele, és annak bizonyító erejű okirattá válása érdekében a szerződés megkötésével egyidejűleg két tanúnak is hitelesítenie kell. A nyilatkozaton fel kell tüntetni a bérlet pontos kezdő és befejező időpontjait, a hatóság felé a bérlő (használó) felelőssége az e két időpont közötti időtartamra terjed ki. Minden esetben fel kell tüntetni a gépjárművezető pontos adatait, és a lakcímet lakcímkártyával/lakcímbejelentővel igazolni kell. A gépjárművet kizárólag az a személy veheti át, aki a megrendelőn szerepel. Kérjük, hogy a megrendelés során a gépjárművezető adatainak pontos megadásával segítsék munkánkat.

 

Jó utat kívánunk!
 

Hívja bérbeadó kollégáinkat: +36 1 421 8300

Okos alkalmazás. Nagyobb mobilitás.

Töltse le a Europar mobil alkalmazás iPhone-ra, iPad-re és Androidra!