Részleteskeresés

Visszaélésbejelentő rendszerA EuRent Autókölcsönző Kft-nél a törvényi és belső szabályok, valamint az Etikai Kódexben és az Üzleti Partnerek Magatartási Kódexében lefektetett elvek betartása a legfontosabb. Fontos, hogy tájékozódjunk a potenciális alkalmazottak vagy beszállítók helytelen magatartásáról, és megállítsuk azt. A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV.törvény 18.§ (1) bekezdése alapján cégünk, mint foglalkoztató Visszaélésbejelentő Rendszert (Whistleblower System) hozott létre. A törvény 19.§ (2) bekezdése alapján a független, pártatlan és bizalmas bejelentő rendszer működtetésével a Volkswagen AG-t, a törvény 22.§ (4) bekezdése alapján a bejelentések kivizsgálásával pedig a Porsche Holding Salzburg Felderítő Irodáját bíztuk meg. Az eljárási méltányosság elve alapján a Visszaélésbejelentő Rendszer a lehető legnagyobb védelmet garantálja a visszaélést bejelentő személyek, az érintettek és a bejelentett kötelességszegések kivizsgálásában közreműködő munkavállalók számára.


Ha bejelentése az emberi jogok és a környezetvédelem beszállítói általi esetleges súlyos megsértésére vonatkozik, a Felderítő Iroda értesíti az illetékes osztályokat, akik ennek megfelelően feldolgozzák az ügyet.


Bejelentési csatornák


A Visszaélésbejelentő Rendszer különféle csatornákat kínál a potenciális munkavállalói és beszállítói visszaélések bejelentésére, amelyek lehetővé teszik cégünk gyors vizsgálatát és szükség esetén reagálását. A bejelentések a hét minden napján, 24 órában megtehetők, minden nyelven.


Személyesen – időpont egyeztetés szükséges e-mailben a látogatás előt

Hotline (24h/7d)
0049 5361 9 46300

Postacím

Investigation Office, Post Box 1717
38436 Wolfsburg (Germany)

Ombudsmanok
http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com

E-Mail
io@volkswagen.de

Külső kontaktpontok
https://www.porscheholding.com/en/company/complianceintegrity/whistle-blower-system

Online bejelentési csatorna
https://www.bkms-system.com/vw


Hogyan dolgozzuk fel bejelentését?

A Felderítő Iroda képzett és tapasztalt munkatársai minden bejelentést alaposan megvizsgálnak, és szisztematikusan nyomon követik a Volkswagen-csoport alkalmazottainak esetleges visszaéléseit. Először is kap egy visszaigazolást az átvételről. A Felderítő Iroda ezt követően értékeli az Ön jelentését. Ez magában foglalja a tények összegyűjtését, különösen a bejelentőtől. Csak abban az esetben indítanak vizsgálatot egy erre a célra kijelölt vizsgáló egység által, ha ez az első értékelés jogsértés gyanúját mutatja. Ezt követően a Felderítő Iroda értékeli a vizsgálat eredményeit, és megfelelő intézkedéseket javasol. Az eljárás állapotáról és eredményéről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást adunk.

Az Üzleti Partnerek Magatartási Kódexének beszállítói általi esetleges megsértését, ideértve a súlyos kockázatokat, valamint az emberi jogok és a környezetvédelem közvetlen és közvetett beszállítói általi megsértését is be lehet jelenteni a Felderítő Iroda felé, illetve az egyébként azonnali intézkedést igénylő bejelentéseket is. A Felderítő Iroda tájékoztatja az illetékes osztályokat, akik ennek megfelelően feldolgozzák az ügyet. Ez különösen magában foglalja a jogsértések és/vagy kockázatok minimalizálása vagy megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtételét.


Az egyes állami szervek által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer (külső bejelentési csatornák)

A törvény alapján az alábbi állami szervek elkülönített visszaélés-bejelentési rendszereket hoznak létre:

a) az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,

b) a Gazdasági Versenyhivatal,

c) az Integritás Hatóság,

d) a Közbeszerzési Hatóság,

e) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,

f ) a Magyar Nemzeti Bank,

g) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

h) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

i) az Országos Atomenergia Hivatal és

j) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága.

A Kormány rendeletével a Kormány vagy a Kormány tagja irányítása vagy felügyelete alatt álló szervet is kijelölhet elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására.

Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést bárki tehet.

Ezen eljárásról további információk érhetők el a fenti állami szervek honlapjain.


További kérdései vannak?


A Visszaélésbejelentő Rendszerrel kapcsolatos kérdéseivel vagy fejlesztési javaslataival közvetlenül a Felderítő irodához fordulhat.

Compliance Officerünk a whistleblowing@centerofcompetence.hu címen is megkereshető a Visszaélésbejelentő Rendszerrel kapcsolatos minden kérdésben.


Termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panasza van?


Kérjük, hogy termékeinkkel, szolgáltatásainkkal vagy üzleti partnereinkkel kapcsolatos visszajelzéseivel vagy panaszaival kapcsolatban forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz a europcar@europcar.hu címen.


Megértésüket kérjük, hogy a Visszaélésbejelentő Rendszer sajnos nem tudja kezelni az ügyfelek fogyasztói panaszait.

Hívja bérbeadó kollégáinkat: +36 1 421 8300

Okos alkalmazás. Nagyobb mobilitás.

Töltse le a Europar mobil alkalmazás iPhone-ra, iPad-re és Androidra!